முகப்பு தொல்பொருளியல் நிலையங்கள் ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
ஆரம்ப சொற்கள் மூலம் தேடல்
மாவட்டம் :    
வடிக்கட்டல் : 

Dakunu Dagaba   

பிரிவு : Nuwaragam Palatha Central
மாவட்டம் : Anuradhapura
      

தம்பேகொட அவலோகிதேஸ்வர போதிசத்வச் சிலை   

பிரிவு : புத்தலை
மாவட்டம் : மொனராகலை
      

தம்புலு ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : தம்புலை
மாவட்டம் : மாத்தளை
      

தீகவாபி   

Address : தீகவாபி
பிரிவு : அக்கரைபற்று
மாவட்டம் : அம்பாறை
      

தெவிநுவர ரஜமகா விகாரை   

பிரிவு : தெவிநுவர
மாவட்டம் : மாத்தறை